Et lån uten sikkerhet er når banken låner deg penger uten at du trenger å stille noe i garanti. Banken tar da ikke pant i objektet og bærer risikoen for å ikke få igjen pengene dersom du ikke betaler for deg. Dersom du skulle være uheldig og misligholde lånet risikerer banken at pengene er tapt. Derfor beskytter bankene seg for dette potensielle tapet med å sette høyere renter på lånet. Du vil derimot ikke trenge å oppgi hva pengene skal benyttes til. I denne artikkelen skal vi se på muligheten til å bruke denne typen lån til finansiering av motorsykkel.

  • Usikrede lån er lån uten pant i personlige eiendeler
  • Høyere risiko vil si høyere renter

Renter på usikrede lån

Et lån som ikke har sikkerhet, har høyere renter på grunn av at banken tar en høyere risiko. Når du ser ulike tilbud på lån, kan det derimot se ut til at det renten ikke er så fryktelig høy likevel. Da er det viktig at du går lenger i dybden og undersøker om det er tilkommer ekstra kostnader. Den nominelle renten er bankens grunnrente, og den de reklamerer med. Når gebyrer er lagt til får du den effektive renten. Det er denne som er den egentlige kostnaden på lånet. Sammen med nedbetalingstid utgjør disse de viktigste faktorene for kostnader på et usikret lån.

Nedbetalingstid for lån uten sikkerhet

Det er svært viktig å ta hensyn til nedbetalingstiden på et lån uten sikkerhet til MC. En motorsykkel koster gjerne litt penger, og lånet vil da fort komme opp i en høyere sum. Renter på slike lån blir som regel beregnet hvert år. Det innebærer at du er nødt til å betale en bestemt prosentandel renter for hver år du har lånet. Dette kan utover flere år utgjøre store kostnader, selv på et lån som tilsynelatende har lave renter. Over mange år kan lånet komme til å ha en total kostnad som er større enn selve lånebeløpet du originalt tok opp.

Lånebeløp

Det lønner seg å tenke godt gjennom selve lånebeløpet før du tar opp lån til MC. Det er ikke alltid slik at det er enkelt å betjene lånet dersom kostnadene på dette blir høye. Se over hva du ønsker, og juster dine ønsker ut fra økonomien. Det er ingen som ønsker at motorsykkeldrømmen skal bli et finansielt mareritt. Det kant være fordelaktig å sette opp et budsjett. Slik får du god oversikt over kostnader forbundet til det å ha motorsykkel. Kostnader til drivstoff og forsikring kommer i tillegg til lånekostnadene. Det lønner seg å ha god oversikt for å vite den totale belastningen på økonomien, også over tid.

Hvordan søke lån uten sikkerhet

Det finnes mange måter å gå fram på for å søke om et usikret lån. Et alternativ er å ta kontakt med hver bank direkte og snakke med dem om dette. Bankene har lang erfaring med slike lån. De kan hjelpe deg med å gjøre et fornuftig valg som passer deg og din økonomi. De fleste banker har også kundeveiledere på nett. Du kan enkelt få kontakt på telefon, eller med tekstmeldingsfunksjon i nettleseren eller på mobil. Et annet alternativ er å bruke en låneportal. Slik kan du få enkel oversikt over de ulike aktørene som tilbyr slike lån.

Velg riktig lån uten sikkerhet

Det finnes ingen oppskrift for hva som er rett og galt. Du velger selv hva du ønsker å investere i, samt bruke eventuell gjeld til. Et usikret lån kan brukes til det du selv ønsker. Sammenlign ulike tilbud på forhånd og se alltid på lånets totale kostnad. Gjør grundige undersøkelser når det gjelder rente og gebyrer, og ha så kort nedbetalingstid som du tåler. En tommelfingerregel når det gjelder lån til kjøretøy er at nedbetalingen bør følge verditapet. Hvert år taper kjøretøyet en bestemt verdi, og lånebetalinger bør følge dette. Slik unngår du at du sitter med restgjeld ved et eventuelt salg.